Overslaan naar hoofdinhoud
Twee professionals die elkaar de hand schudden.

Privacybeleid

Turner Industries Group zet zich in om uw privacy op onze website te beschermen en uw persoonlijke gegevens privé te houden. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke informatie via deze website wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt.

Verzamelde informatie
Deze site verzamelt geen andere persoonlijk identificeerbare informatie dan die welke u specifiek en vrijwillig verstrekt.

Turner Industries Group zal alle persoonlijke informatie gebruiken voor het specifieke doel waarvoor deze is verstrekt en deze informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Turner Industries Group zal deze informatie niet bekendmaken aan derden, tenzij een of meer van de volgende situaties zich voordoen:

  1. De bekendmaking is wettelijk verplicht.
  2. Er wordt schriftelijke toestemming gegeven.
  3. De informatie maakt deel uit van een geaggregeerde samenvatting van statistische gegevens die niet tot u kunnen worden herleid.

De vrijwillig verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor het specifieke doel waarvoor zij is verstrekt en zoals toegestaan door deze Privacyverklaring. Wij delen de voor dat doel verstrekte informatie niet met derden, behalve voor zover noodzakelijk om dat specifieke doel te dienen. Zoals bij de meeste websites, verzamelen onze servers gegevens over websessies die worden gebruikt om trends op de site te analyseren en brede demografische gegevens te verzamelen. Dergelijke demografische gegevens worden niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.

Voor het gebruik van deze website is geen site-registratie vereist. Gekoppelde websites kunnen cookies gebruiken. Turner Industries Group heeft geen controle over het gebruik van deze cookies en wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor informatie die via deze cookies wordt verzameld.

Informatie over werkgelegenheid
Op deze site kunt u persoonlijke informatie verstrekken om in aanmerking te komen voor een baan bij Turner Industries Group. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het beoogde doel en wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Computergegevens
Turner Industries Group behoudt zich het recht voor bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw besturingssysteem, uw IP-adres, de webbrowsersoftware die u gebruikt en de URL van de website die u naar de website van Turner Industries Group heeft verwezen.

Het delen van uw informatie
Turner Industries Group verkoopt of verhuurt uw persoonlijke informatie aan niemand.

Links
Deze website biedt zowel links naar e-mailadressen als links naar websites van derden. Voor e-mail werken de aangeboden koppelingen rechtstreeks met uw mailserver en wordt er geen informatie aan de website verstrekt wanneer een e-mail via een e-mailkoppeling wordt verzonden. Voor het gemak kan deze website ook links bevatten naar websites van derden waarover Turner Industries Group geen controle heeft. Turner Industries Group doet geen uitspraken over de privacy, veiligheid of geschiktheid van deze websites van derden. Wanneer u deze websites van derden bekijkt, is het privacybeleid van de Turner Industries Groep niet langer van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaringen van alle websites van derden te bestuderen voor hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie.

Beveiliging
Turner Industries Group heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om informatie onder zijn beheer te beschermen. Toegang tot verkregen informatie is beperkt tot die personen voor wie dit noodzakelijk is voor de primaire bedrijfsfunctie van deze website en/of eventuele technische doeleinden.

Inzet voor de privacy van kinderen
Hoewel de website van Turner Industries Group niet is ontworpen voor kinderen, is het beleid van Turner Industries Group erop gericht de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA) en alle andere toepasselijke wetten na te leven. Minderjarigen moeten een ouder of wettelijke voogd om toestemming vragen voordat zij persoonlijke gegevens naar Turner Industries Group of iemand anders online sturen.

Herzieningen van dit beleid
Deze privacyverklaring werd op 8 juni 2009 op de website van Turner Industries Group geplaatst. Turner Industries Group behoudt zich het recht voor dit beleid en andere beleidsregels en overeenkomsten op elk moment en op elke manier te herzien, te wijzigen of aan te passen. Kennisgeving van elke herziening, wijziging of aanpassing zal op onze website worden geplaatst.

Cookie kennisgeving

Deze website en de tools van derden maken gebruik van cookie-technologie, die noodzakelijk is voor de werking ervan. U aanvaardt het gebruik van cookies door de mededeling te verwerpen of door anders verder te surfen.
Voorwaarden